زبان :
     
 
ثبت نام و واگذاری 
 
     
 

ثبت نام حضوری :

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی  
 • تکمیل فرم ثبت نام و تحویل مدارک  مورد نیاز
 • ارائه اصل و تصویر کارت ملی
 • پرداخت ۱۰،۰۰۰ ریال بصورت نقدی بابت دریافت قبض ثبت نام
 • اخذ فبض پرداخت وجه (۹۰.۰۰۰ ريال)
 • پرداخت وجه (ازطریق بانک ،  POS، ATM)
 • ارائه اصل  قبض پرداخت شده  به دفتر خدمات ارتباطی
 • دریافت سیم کارت فعال و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی 
 • اشخاص حقوقی : معرفی نماینده شرکت ،اصل و تصویر کارت ملی نماینده ، روزنامه رسمی


ثبت نام غیرحضوری:

شرایط ومدارک موردنیاز:

 • مراجعه متقاضی  به سایت همراه اول (WWW.MCI.IR) و انتخاب منوی ثبت نام سیم کارت اعتباری
 • ثبت  اطلاعات فردی  و پرداخت مبلغ ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضو شتاب )، اخذ شماره سریال ثبت نام وکد فعالسازی  
 • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی شهرمحل واگذاری (درفرم ثبت نام غیر حضوری توسط متقاضی انتخاب گردیده و سیم کارت واگذار شده درآن شهرقابل تحویل خواهدبود) و  ارائه شماره سریال و کدفعالسازی ومدارک مورد نیاز( اصل و تصویرکارت ملی) 
 •  دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

روش فعالسازی سیم کارت :

 • پس ازبرقراری اولین ارتباط ( تماس یاارسال پیام کوتاه ) سیم کارت فعال می گردد.

انواع دیگری ازسیم کارت

سیم کارت اعتباری که بصورت فروش ویژه دربازه زمانی خاص ارائه گردیده ، سیم کارت خانواده است .

 • مشخصات سیم کارت خانواده

  • دو سیم کارت اعتباری در یک  بسته  به همراه کدفعالسازی ، شماره تلفن همراه
  • قیمت زوج سیم کارت مذکور  ۲۰۰،۰۰۰ ریال بوده وهرکدام دارای  ۴۰،۰۰۰ریال اعتبار اولیه می باشند.
 • روشهای فروش 

  • حضوری
   • مراجعه متقاضی به دفاتر خدمات ارتباطی
   • پرداخت مبلغ   ۲۰۰،۰۰۰ ریال  به دفترخدمات ارتباطی
   • ارائه اصل وتصویر کارت ملی
   • دریافت سیم کارت فعال  وبرگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی

 

  • غیرحضوری
   • مراجعه متقاضی به سایت همراه اول(WWW.MCI.IR)
   • انتخاب گزینه ثبت نام سیم کارت خانواده
   • ثبت اطلاعات فردی
   • مشاهده شماره های تلفن و انتخاب دوشماره موردنظر
   • پرداخت هزینه  ازطریق اینترنت (بااستفاده ازکارت عضوشتاب)
   • دریافت اطلاعات (شماره فیش ،کدفعالسازی ، شماره تلفن های انتخاب شده) 
   • مراجعه به یکی از دفاترخدمات ارتباطی
   • ارائه اطلاعات دریافتی ومدارک موردنیاز(اصل وتصویر کارت ملی )
   • دریافت سیم کارت فعال  و برگه مشخصات ممهور به مهردفترخدمات ارتباطی
 • روش ثبت سیم کارت خانواده :
  • پس از انجام تغییرنام دردفترخدمات ارتباطی و درج مشخصات ، ثبت می گردد.

فروش انبوه سیم کارت که دربرگه مشخصات نام شرکت ارتباطات سیار ذکرگردیده ومشترک باخریداین نوع سیم کارتها می بایست به جهت تغییرنام و دایری سیم کارت به یکی ازدفاتر خدمات ارتباطی مراجعه می نمود.

 

شماره های گلچین:

متقاضيان براي ثبت نام شماره های مورد نظر خود درصورتی که قبلاً واگذار نگردیده است، می توانند به سایت همراه اول (WWW.MCI.IR) مراجعه نمایند.

 

مشخصات سيم كارت - قيمت سيم كارت ۲۲۸۰۰۰  ريال بوده و دارای ۲۰۰۰۰ ريال اعتبار اولیه می باشد.

روش فروش  

غیرحضوری :- مراجعه متقاضی به سایت همراه اول، خدمات مشترکین ، ثبت نام سیم کارت ، شماره گلچین

- انتخاب گزینه ثبت نام شماره های گلچین- انتخاب شماره تلفن همراه (درصورت قابل واگذاربودن شماره انتخاب صورت می پذیرد و نام استان و شهر مربوطه براساس رنج سیم کارت انتخابی بوده و دایری تلفن همراه مذکور، صرفاً در شهر و استان انتخاب شده ، صورت می پذیرد)- ثبت اطلاعات فردی - پرداخت هزینه از طریق اینترنت ( با استفاده از کارت عضو شتاب)- دریافت اطلاعات ( شماره فیش ،کد فعالسازی ، شماره سريال ثبت نام و شماره تلفن انتخاب شده )- چاپ و نگهداری رسید - مراجعه به یکی از دفاتر خدمات ارتباطی- ارائه اطلاعات دریافتی و مدارک مورد نیاز ( اصل وتصویر کارت ملی )- ثبت اطلاعات متقاضی و دایری تلفن همراه توسط دفاتر خدمات ارتباطی - تکمیل فرم تحویل سیم کارت توسط مشترک - دریافت سیم کارت فعال و رسید ممهور به مهر دفتر خدمات ارتباطی
 
 
 
     
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved