زبان :
     
 
نقل و انتقال تلفن همراه  
 
     
 

اطلاعیه مهم:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

نقل وانتقال تلفن همراه :

مشترکین تلفن همراه می توانند با در دست داشتن مدارک مورد نیاز به یکی از دفاترخدمات ارتباطی مراجعه نموده  و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل وانتقال اقدام نمایند.

 

شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:

 

۱. مراجعه همزمان انتقال دهنده و انتقال گیرنده

۲. اصل و تصویرکارت ملی دارای انتقال دهنده

۳. اصل و تصویر کارت ملی دارای انتقال گیرنده

۴. سیم کارت فعال

۵. پرداخت صورتحساب میاندوره (تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)

۶. ارائه کدپستی ۱۰رقمی خریدار

۷. تنظیم سند نقل و انتقال و درج امضاء و اثر انگشت  

 
توجه  :
 
 ۱. به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت ارتباطات سیار ایران در صورتیکه انتقال گیرنده، دارای بیش از ۱۰ سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال، شماره تلفن همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمند است توجه لازم در این خصوص بعمل آید.

۲.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده  به  سن قانونی نرسیده باشند، حضور ولی  قهری (پدریا جد پدری )  الزامی    می باشد. ( ارائه اصل وتصویر کارت ملی ولی به همراه تصویر شناسنامه مالک الزامی است).

۳.درصورتیکه انتقال دهنده یا انتقال گیرنده به سن قانونی نرسیده لیکن از جانب دادگاه دارای حکم رشد باشند، ارائه حکم رشد نیزهمراه با مدارک مورد نیازجهت نقل و انتقال الزامی می باشد.

۴.درصورت مهجور و یا غیررشید بودن انتقال دهنده جهت  نقل وانتقال ، ارائه قیم نامه وچنانچه درقیم نامه نقل وانتقال اموال ، منوط به اجازه از اداره سرپرستی باشد اخذ اجازه نامه از اداره سرپرستی نیزالزامی می باشد.

۵. درصورت تعویض سیم کارت ، انتقال دهنده پس از گذشت ۲ماه می تواند نسبت به نقل و انتقال اقدام نمایند.

 

 نقل وانتقال باوکالت

مشترکینی که دارای وکالت فروش و صلح و واگذاری می باشند از تاریخ ۸۹/۰۴/۰۱  می توانند با مراجعه به دفاتر خدمات ارتباطی نسبت به تنظیم سند نقل وانتقال مستقیم اقدام نمایند.

آخرین وکیل تلفن همراه می تواند با مراجعه به یکی از دفاترخدمات ارتباطی و ارائه مدارک مورد نیاز و درصورت عدم منع قانونی نسبت به نقل وانتقال اقدام نماید.

 

شرایط دریافت خدمت ومدارک موردنیاز:

۱.   مراجعه آخرین وکیل براساس وکالتنامه های موجود

۲.   اصل کلیه وکالتنامه ها

۳.   اصل و تصویرکارت ملی خریدار

۴.   اصل و تصویر کارت ملی آخرین وکیل

۵. پرداخت صورتحساب میاندوره (تایید وصولی صورتحساب میاندوره توسط دفتر خدمات ارتباطی الزامی است)

۶.   اشخاص حقوقی :معرفی نامه به همراه آگهی شرکت در روزنامه رسمی، اصل وتصویر کارت ملی  نماینده شرکت

۷.   تنظیم سند نقل وانتقال و درج امضاء و اثر انگشت

 
 

یادآوری  :

درصورت مفقود شدن وکالتنامه ، تصویر وکالت که توسط دفتراسناد رسمی برابراصل گردیده به انضمام اقرارنامه محضری الزامی می باشد.

درصورت تعویض سیم کارت وکیل پس از گذشت  ۶ ماه می تواند نسبت به درخواست تغییرنام و یا پاسخ استعلام اقدام نمایند.

 

 

 
 
 
     
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved