زبان :

پرسشنامه تلفن ثابت

مشترک گرامی

با سلام

پرسشنامه حاضر به منظور بررسی میزان رضایت مشترکین تلفن ثابت از کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان مرکزی تهیه شده است. همکاری شما در تکمیل این پرسشنامه یاریگر ما در ارائه سرویس های مخابراتی با کیفیت است . پیشاپیش از لطف و همکاری شما ، صمیمانه سپاسگزاریم.

مشخصات:

جنسیت:
سابقه دایری:
تحصیلات:
سن :
نوع مشترک:
تا چه اندازه از سامانه پرداخت غیر حضوری 1818 رضایت دارید؟
- تا چه اندازه از نحوه برخورد، دقت وسرعت پاسخگویی مراکز ارایه خدمات تلفن ثابت رضایت دارید؟
تا چه اندازه از رفع به موقع خرابی تلفن توسط مرکز (117) رضایت دارید؟
تا چه اندازه از نحوه برخورد، دقت وسرعت پاسخگویی مرکز اطلا عات 118 رضایت دارید؟
- تا چه انداز ه از دسترسی آسان به واحدهای ارایه خدمات تلفن ثا بت رضایت دارید؟
- تا چه انداز ه از ارایه به موقع خدمات تلفن ثا بت رضایت دارید؟
- - سادگی سلسله مراتب امور اداری در جهت تامین خدمات مورد انتظار: سرعت ودقت ارایه خدمات:
در صورتیکه ازسرویس های ارزش افزوده(آوای انتظار،سامانه77و... استفاده می کنید،تا چه اندازه تمایل به ادامه استفاده ویا توصیه به دیگران دارید ؟
تا چه اندازه از اطلاع رسانی و اقدامات تبلیغی معرفی سرویس های مخا براتی رضایت دارید؟
خدمات تلفن ثابت:
سرویس های ارزش افزوده :

آیین نا مه های مرتبط با حقوق مشترکین:
تا چه اندازه از کیفیت خدمات تلفن ثابت رضایت دارید؟
وضوح وپایداری مکا لما ت در تماسهای شهری وبین شهری:
- سرویس های ارزش افزوده :
- تا چه اندازه ازتعرفه خدمات تلفن ثابت رضایت دارید؟
هزینه های دایری،مکالمات وسایر خدمات قطع ووصل و......:
سرویس های ارزش افزوده :
تا چه انداز ه ازنحوه ی دریافت وسرعت رسیدگی وپاسخگویی به شکا یات رضایت دارید؟
تا چه انداز ه ازسرعت نوآوری فناوری در ارایه سرویسهای جدید تلفن ثابت وارزش افزوده رضایت دارید؟
- تا چه انداز ه ازجبران خسارت مادی ومعنوی در زمان بروز اختلالات وقطعی تلفن رضایت دارید؟

سایر موارد را مرقوم فرمایید:
صفحه اصلی تماس با ما نقشه سایت
كلیه حقوق مادی و معنوی این سامانه متعلق به شرکت مخابرات استان مرکزی می باشد... Copyright © 2014 tciarak.ir. All Rights Reserved